Big Brother se intoarce in Romania

SIET (Big Brother) este o aplicaţie informatică implementată de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, care cuprinde informaţii cu privire la structurile de primire turistice cu funcţiuni de cazare, clasificate, şi care înregistrează în timp real turişti cazaţi în structurile de primire turistice clasificate. Operatorii economici proprietari sau administratori ai structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare au obligaţia să respecte şi să aplice integral prevederile prezentei ordonanţe”, potrivit unui proiect de ordonanţă de Guvern elaborat de MDRT.

Hotelurile şi pensiunile vor fi obligate să se înscrie într-un sistem de evidenţă a turiştilor prin care se va putea afla în orice moment cine şi unde este cazat. MDRT a explicat la începutul anului că sistemul va ajuta atât la acumularea de date statistice, cât şi la combaterea evaziunii fiscale. În plus, prin corelarea informaţiilor furnizate de SIET, persoanele care au săvârşit infracţiuni şi sunt urmărite naţional sau internaţional vor putea fi reperate mai uşor.

Potrivit noului proiect de act normativ, MDRT are acces la date anonime, respectiv număr de înnoptări, număr de persoane cazate, pe care le va pune la dispoziţie Institutului Naţional de Statistică pentru cercetare statistică, iar Ministerul Administraţiei şi Internelor are acces şi la datele personale.

Evidenţierea reală a veniturilor obţinute de operatorii economici va determina creşterea gradului de colectare a taxelor şi impozitelor obţinute de operatorii economici din domeniul turismului. Acest program electronic va permite obţinerea, în orice moment, a unor informaţii cu privire la circulaţia turistică la nivel local, regional şi central, având două componente principale: o bază de date privind structurile de primire turistice şi un sistem de înregistrare şi raportare a turiştilor cazaţi”, se mai arată în nota de fundamentare.

Astfel, prin corelarea informaţiilor furnizate de SIET, vor putea fi sancţionate de către instituţiile îndrituite şi tentativele sau faptele de neînregistrare a turiştilor.

În momentul în care proiectul va intra în vigoare, structurile de cazare vor fi obligate să asigure la sosirea turiştilor completarea formularului “Fişa de anunţare a sosirii şi plecării turiştilor”.

Completarea fişelor de anunţare a sosirii şi plecării turiştilor se face de către fiecare turist în momentul sosirii, pe baza actelor de identitate, care pentru cetăţenii români sunt buletinul, cartea de identitate, paşaportul, carnetul de marinar sau licenţa de zbor, iar pentru cetăţenii străini sunt paşaportul, carnetul de identitate, legitimaţia provizorie, permisul de mic trafic, carnetul de marinar sau licenţa de zbor. Elevii instituţiilor militare de învăţământ se vor caza cu buletinul, cartea de identitate sau, după caz, documentele de identitate militare (carnetul de serviciu sau legitimaţia).

Sursa: mediafax.ro

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Free Page Rank Tool